Kadernota HWBP 2022 - 2033

De kadernota is het jaarlijks document waarin de hoofdpunten voor de programmering en de financiële kaders voor de komende twaalf jaren worden aangegeven. Het programmabestuur HWBP kan daarmee de koers voor de programmering voor de komende jaren bepalen. Daarbij zijn de spelregels voor de programmering inzichtelijk.

Op basis hiervan zal het ontwerp-programma 2022-2027 worden opgesteld met bijbehorende begroting tot 2033.
De kadernota 2022-2027 bouwt voort op eerdere kadernota’s. Nieuwe dilemma’s die zich voor de komende jaren manifesteren, zijn besproken in ambtelijke en bestuurlijk bijeenkomsten.