Toegankelijkheid

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

In het najaar van 2020 voegen wij een officiële toegankelijkheidsverklaring toe aan onze website.

Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, wil het HWBP zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk. De website voldoet in grote lijnen aan de gestelde eisen voor digitale toegankelijkheid.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen. Enkele voorbeelden:

  • Video’s met een actuele nieuwswaarde plaatsen we direct. Hierbij wachten we niet met publiceren totdat ze aan de webrichtlijnen voldoen. Door het productieproces voldoen deze video’s na 5 werkdagen aan de webrichtlijnen.
  • Eerder gepubliceerde bestanden passen we niet met terugwerkende kracht aan. Dit kost namelijk onevenredig veel tijd en geld. Uitgangspunt is dus dat alle nieuwe informatie altijd wordt gepubliceerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek documenten: onafhankelijke deskundigen toetsen documenten op toegankelijkheid.
  • Bewustwording: voor medewerkers organiseren wij samen met onafhankelijke deskundigen workshops om de bewustwording te vergroten.
  • Training werknemers: onze webredacteuren krijgen een training over toegankelijkheid.
  • Voor auteurs van rapporten wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om te komen tot toegankelijke rapporten.
  • Interne controle vóór publicatie: onze webredacteuren toetsten vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Software: onze webredacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Melding ontoegankelijkheid

Ben je van mening dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heb je om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die je zoekt? Laat het ons weten. Hiermee help jij ons de website te verbeteren, zodat jij en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. Je kunt jouw melding doorgeven via ons contactformulier.

Toegankelijkheid websites

De toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk (EN 301 549) is gebaseerd op de internationaal erkende richtlijnen WCAG 2.0 van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites. Het is wettelijk verplicht om te voldoen aan de eisen uit de WCAG 2.0, niveau A en AA. Dit is vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.