Projecten

Verdeeld over Nederland voeren waterschappen en Rijkswaterstaat dijkversterkingsprojecten uit in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op deze pagina vind je de meest recente informatie over het programma.

Op dit moment (peildatum 1 januari 2020) zijn 14 waterschappen op verschilende locaties aan het werk aan 66 HWBP-projecten. Veel projecten zijn nog in de (voor)verkenningsfase of planuitwerkingsfase. Dat betekent dat de waterschappen met specialisten en betrokkenen kijken naar de beste manier om de dijk te versterken. Pas in de realisatiefase versterken de uitvoerende partijen de dijk, de sluis of het gemaal.

Kaart van Nederland met daarop de HWBP-projecten bij de verschillende waterschap. Onder deze afbeelding vind je een tabel met de getallen die hierin staan

Hier kun je de projectenkaart downloaden. Hieronder vind je de gegevens die behoren bij de bovenstaande kaart.

Gegevens projectenkaart

Gegevens projectenkaart Stand van zaken per 01-01-2020
WaterschapTotaal aantal projectenAantal projecten gereedAantal in uitvoeringTotaal aantal kmAantal km gereedAantal km in uitvoering
Aa en Maas31248,10,747,4
Brabanse Delta1017,207,2
Delftland220110
Drents-Overijsselse Delta918103,50,2103,3
Fryslan52554,852,32,5
Hollands Noorderkwartier71692,765,427,3
Hollandse Delta31234,40,434
Limburg1401443,8043,8
Noorderzijlvest31220,70,919,8
Rijn en IJssel5144,64,10,5
Rijnland2113,61,52,1
Rivierenland14212184,79,9174,8
Scheldestromen7431611,54,5
Schieland en de Krimpenerwaard1100,20,20
Stichtse Rijnlanden41223,40,223,2
Vallei en Veluwe6242212,29,8
Brontabel als csv (711 bytes)