Projecten

Verdeeld over Nederland voeren waterschappen en Rijkswaterstaat dijkversterkingsprojecten uit in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op deze pagina vind je de meest recente informatie over het programma.

Op dit moment (peildatum 1 januari 2020) zijn 14 waterschappen op verschilende locaties aan het werk aan 66 HWBP-projecten. Veel projecten zijn nog in de (voor)verkenningsfase of planuitwerkingsfase. Dat betekent dat de waterschappen met specialisten en betrokkenen kijken naar de beste manier om de dijk te versterken. Pas in de realisatiefase versterken de uitvoerende partijen de dijk, de sluis of het gemaal.

Kaart van Nederland met alle projecten per locatie weergegeven

Hier kun je de projectenkaart downloaden.