Jaarbericht

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan sterke dijken.

Het versterken van onze dijken gebeurt in twee uitvoeringsprogramma's: het HWBP-2 en het HWBP. Beide programma's hebben een aparte regeling met ieder een eigen verantwoordings- en sturingslijn. Wel werken beide programma’s samen en hebben zij een gezamenlijke programmadirectie. De opgave van het HWBP-2 bestaat uit 87 projecten, 18 kunstwerken en 362 kilometer te versterken dijken. Het programma is bijna klaar. Het HWBP daarentegen is in 2014 gestart en zal naar verwachting tot 2050 ruim 1.100 kilometer dijken versterken, en 500 sluizen en gemalen in zo’n 300 projecten.

Jaarbericht 2019
Ook in 2019 is er hard gewerkt aan dijkversterking. In ons jaarbericht kun je lezen hoe wij met onze alliantie weer meters hebben gemaakt met de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Verder vertellen wij over resultaten (opgave en financiën) per programma en onze gezamenlijke thema’s als samenwerking, innovatie, duurzaamheid, communicatie en de ontwikkeling van de lerende alliantie.

Bekijk hier het jaarbericht 2019.

0 Files: 
Cookie settings