Alliantieprincipes

Om de gezamenlijke ambities doelmatig en beheerst te kunnen realiseren, willen het Rijk en de waterschappen in de alliantie HWBP nauw samenwerken. Een effectieve krachtenbundeling vergt dat de alliantiepartners samenwerken op basis van een gezamenlijke set van waarden en normen die richting geven aan de houding en gedrag van alle betrokkenen.

De alliantieprincipes vormen de bestuurlijke paraplu van de samenwerking in het HWBP. In de alliantieprincipes zijn de bestaande doelen en scope van de alliantiesamenwerking bevestigd en zijn uitgangspunten geformuleerd voor sturing en organisatie van het HWBP.

Download de infographic alliantieprincipes

 

 

 

 

Cookie settings