Subsidieregeling en subsidieverleningsproces

De programmadirectie is namens de alliantie verantwoordelijk voor de uniforme, transparante en voorspelbare subsidieverlening. Het gezamenlijke budget van de alliantiepartners is bestemd voor de sober en doelmatige versterking van waterkeringen die niet aan de norm voldoen. De programmadirectie toetst of de subsidieaanvragen voldoen aan de kaders en spelregels die daarvoor in de subsidieregeling opgenomen zijn.

Onder dit thema in de Kennisbank vallen de formele documenten over de subsidieregeling en de bestanden die het subsidieverleningsproces beschrijven. Een samenvattende uitleg over de werkwijze rondom subisies vind je op de pagina 'Subsidieverlening'.

Onderwerpen Subsidieregeling en subsidieverleningsproces