Innovaties

Kennis en innovatie zijn onmisbaar om de doelen van het HWBP te behalen en maatregelen sneller en goedkoper te realiseren. Zonder kennis en innovatie kan de opgave van het HWBP niet tijdig en efficient gerealiseerd worden. Tevens dragen innovaties ook bij aan draagvlak voor dijkversterkingsprojecten, bijvoorbeeld door het beperken van het effect van ingrijpende dijkverzwaringen voor bewoners en de bescherming van cultureel erfgoed langs dijken.

Het doel van HWBP is om innovaties zoveel mogelijk toe te (laten) passen in reguliere projecten,  zodat dijkversterkingen zichtbaar beter worden en de kosten per kilometer dalen.