Projectoverstijgende Verkenningen (POV)

In 2014 startten binnen het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma vier zogenaamde projectoverstijgende verkenningen: Piping, Waddenzeedijken, Centraal Holland en Macrostabiliteit.
Inmiddels zijn er een aantal nieuwe projectoverstijgende verkenning bijgekomen: Kabels en Leidingen en POV systeemuitwerking Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht.