Documenten

94 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Dient er voor een regionale kering/ voormalige C-keringen een milieu-effectrapportage (m.e.r). te worden opgesteld?

Voor wat betreft de m.e.r.-plicht is er geen verschil tussen primaire en regionale keringen.

Vraag en antwoord

Is voor een PPWW bij een regionale kering ook goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig?

Nee. Het HWBP volgt de eisen van de Waterwet: goedkeuring door GS is alleen nodig bij een primaire kering, of als de kering door ...

Vraag en antwoord

Tot wanneer is het LRT-3 oordeel van de voormalige C-keringen geldig?

Het LRT-3 oordeel van de voormalige C-keringen blijft geldig als grondslag voor de subsidieverlening.

Vraag en antwoord

Wanneer worden de C-keringen geprogrammeerd?

Voor het programma 2021-2026 konden de voormalige C-keringen nog één keer worden aangemeld

Vraag en antwoord

Oproep: samen aan de slag met innovaties

Jorg Willems (Teammanager Techniek, Kennis en Innovatie) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) doet een oproep aan alle ...

Video | 28-07-2020

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat meters maken

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat flink tempo maken. Er is een versnelling van de dijkversterkingen nodig, omdat bij ...

Video | 28-07-2020

Animatie POV Kabels en leidingen

In Nederland liggen duizenden kabels en leidingen, ook in onze dijken. De producten van de POV Kabels en Leidingen helpen om ...

Video | 28-07-2020

Infographic subsidieverleningsproces en financiering HWBP

Overzicht van de subsidieverlening tijdens de verschillende projectfases. De infographic geeft schematisch weer wie wat in welke ...

Infographic | 23-07-2020

Nieuwsbrief POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond - Zomer 2020

Nieuwsbrief over de projectoverstijgende verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG), met de laatste stand van ...

Nieuwsbrief | 20-07-2020

Factsheet programmakosten HWBP

Deze factsheet is vervangen door de webpagina over programmakosten

Factsheet | 17-07-2020