Documenten

70 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Toelichting bij wijzigingen Regeling subsidies Hoogwaterbescherming - december 2017

In verband met het subsidiabel maken van een risicoreservering voor een voorverkenning, zijn er per 15 december 2017 wijzigingen ...

Regeling | 04-08-2020

Handreiking subsiabele en niet-subsidiabele kosten Regeling subsidies Hoogwaterbescherming (Deel B)

Handreiking subsidiabele en niet-subsidiabele kosten voor toepassing van Regeling subsidies Hoogwaterbescherming.

Handreiking | 04-08-2020

Is een risicoreservering bij innovatie subsidiabel of niet?

Nee. Hieronder vind je de toelichting.

Vraag en antwoord

Dient er voor een regionale kering/ voormalige C-keringen een milieu-effectrapportage (m.e.r). te worden opgesteld?

Voor wat betreft de m.e.r.-plicht is er geen verschil tussen primaire en regionale keringen.

Vraag en antwoord

Is voor een PPWW bij een regionale kering ook goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig?

Nee. Het HWBP volgt de eisen van de Waterwet: goedkeuring door GS is alleen nodig bij een primaire kering, of als de kering door ...

Vraag en antwoord

Tot wanneer is het LRT-3 oordeel van de voormalige C-keringen geldig?

Het LRT-3 oordeel van de voormalige C-keringen blijft geldig als grondslag voor de subsidieverlening.

Vraag en antwoord

Wanneer worden de C-keringen geprogrammeerd?

Voor het programma 2021-2026 konden de voormalige C-keringen nog één keer worden aangemeld

Vraag en antwoord

Oproep: samen aan de slag met innovaties

Jorg Willems (Teammanager Techniek, Kennis en Innovatie) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) doet een oproep aan alle ...

Video | 28-07-2020

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat meters maken

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat flink tempo maken. Er is een versnelling van de dijkversterkingen nodig, omdat bij ...

Video | 28-07-2020

Animatie POV Kabels en leidingen

In Nederland liggen duizenden kabels en leidingen, ook in onze dijken. De producten van de POV Kabels en Leidingen helpen om ...

Video | 28-07-2020