publicatie POVM Grondverbeteringen

Deze publicatie geeft praktische aanwijzingen en voorbeelden voor toepassing van de eindige-elementenmethode (EEM) bij het ontwerpen, c.q. versterken met verschillende typen constructies van dijken met een macrostabiliteitsprobleem.
De publicatie is aanvullend op de twee POVM-publicaties met primaire ontwerpaanwijzingen voor langsconstructies (PPL) respectievelijk vernagelingstechnieken (PPV).