Faalkansanalyse dijkontwerp Gorinchem-Waardenburg met kruisende waterleiding

Voor deze faalkansanalyse bij het dijkontwerp van Gorinchem-Waardenburg is het Veiligheidsraamwerk K&L toegepast. Het is de tweede keer dat het veiligheidsraamwerk is toegepast vanuit de POV K&L. Het eindoordeel is dat de waterkering, inclusief de twee kruisende waterleidingen, voldoet aan de faalkanseisen op basis van overstromingskansen.

Het verleggen van kabels en leidingen vormt een grote kostenpost bij dijkversterkingsprojecten. De ervaring leert dat kabels en leidingen hoog scoren als het gaat om risico op vertraging en aanvullende kosten.

Binnen het HWBP is de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) in 2017 gestart met als belangrijkste doel om de risico’s te minimaliseren. Daarvoor is onder andere het Veiligheidsraamwerk K&L ontwikkelt.

Disclaimer

De toepassing van het Veiligheidsraamwerk K&L bevindt zich nog in een testfase. Dit betekent dat de resultaten van Gorinchem-Waardenburg niet kunnen worden gebruikt voor andere projecten.

De toepassing van het Veiligheidsraamwerk K&L vraagt om maatwerk en specialistische kennis en is vrij complex. We adviseren om het Veiligheidsraamwerk K&L enkel onder deskundige begeleiding te gebruiken.