Dijkwerkers Werken Door podcast – nieuwe normen bij dijkversterkingprojecten

Waterschap Zuiderzeeland schakelde het Adviesteam Dijkontwerp in bij hun versterkingsopgave IJsselmeerkdijk. In deze podcast hoor je Marten Hoeksema (manager) en Alfons Smale (Deltares) over nut en noodzaak van het adviesteam bij het toepassen van de nieuwe normen bij dijkversterkingsprojecten.

Dijkwerkers Werken Door podcast – nieuwe normen bij dijkversterkingprojecten