HOT+ tarieven 2021 voor personeel waterschappen bij HWBP-projecten

HOT+ is het uurtarief voor personeel dat werkt aan HWBP-projecten, geldend in 2021. Waterschappen kunnen dit gebruiken in hun begroting.

Het nieuwe uurtarief is gebaseerd op de Handleiding OverheidsTarieven 2021 (HOT 2021). Het nieuwe uurtarief (HOT+) is het uurtarief HOT 2021 met een opslag van 4 euro. Deze opslag is bedoeld om de kosten voor het aandeel van het lijnmanagement van de HWBP-projecten te kunnen dekken.

Meer weten over de uurtarieven
Voor algemene vragen kun je Ismail Gözüberk (kostendeskundige) benaderen: 06 15 111 910 of ismail.gozuberk@rws.nl.