Subsidabiliteit bij innovatieprojecten

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt subsidie verleend voor de versterking van primaire keringen en voor innovaties. Reguliere projecten krijgen op basis van voorcalculatie 90% van de geraamde kosten gesubsidieerd. Innovatieprojecten krijgen op basis van nacalculatie 100% van de werkelijke kosten gesubsidieerd.