Factsheet Ingangstoets

Waterschappen melden gedurende het hele jaar nieuwe versterkingsprojecten voor subsidie aan. De programmadirectie HWBP beoordeelt nieuwe aanmeldingen en programmeert de subsidieaanvragen in de tijd. Om de stabiliteit en voorspelbaarheid van het programma te vergroten, gebruikt de HWBP-alliantie voor nieuwe projectenaanmeldingen een ingangstoets.

De ingangstoets geeft inzicht in de projectopgave. Deze informatie is belangrijk voor zowel het waterschap als de programmadirectie HWBP. Want met concrete inzichten in de scope, planning, raming en onzekerheden van een versterkingsproject, draagt een project bij aan de voorspelbaarheid en stabiliteit van het totale programma.