HWBP-roadshow 'Dijkwerkers on Tour' is een groot succes

Dijkwerkers on Tour is officieel van start gegaan. De afgelopen twee weken zijn vier sessies georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kregen bezoekers een kijkje in de keuken van een (innovatief) project.

Samen met Wetterskip Fryslân organiseerde het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de eerste sessie bij de Lauwersmeerdijk. Dijkwerkers uit heel het land konden een kijkje nemen op dijk, waar iedereen uitgebreid toelichting kreeg op het proces en de meerwaarde van dit project. Ook konden ze met eigen ogen zien hoe de unieke Verkalit interlock zetstenen werden gezet. In juli 2019 is het waterschap begonnen met het versterken van de Lauwersmeerdijk.

Twee-fasen-contracten

De tweede sessie werd op een zonnige middag verzorgd op de Waaldijk bij Waterschap Rivierenland. Dit waterschap heeft een enorme dijkversterkingsopgave binnen het HWBP. Tijdens deze sessie werd op interactieve wijze het model twee-fasen-contract geïntroduceerd. Dit model gaat toegepast worden op toekomstige, grote dijkversterkingsprojecten en bood veel inspiratie voor de deelnemers. Na een toelichting op theorie en praktijk, konden de deelnemers met petje-op-petje-af stellingen innemen en discussie voeren.

Markermeerdijken

Afgelopen dinsdag konden dijkwerkers een bezoekje brengen aan de Markermeerdijken. De Alliantie Markermeerdijken, een publiek-private samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een consortium van aannemers, werkt samen om het 33 kilometerlange traject te versterken. Bij de bouwplaats in Hoorn en in de Galgenbocht van de dijk kregen de deelnemers vakkundig uitleg, terwijl ze zicht hadden op de werkzaamheden en de versterking van heel dichtbij konden aanschouwen.

Dijkwerkers on Tour

Door corona was het dit jaar helaas niet mogelijk om elkaar te ontmoeten en inhoudelijk kennis te delen tijdens de Dijkwerkersdag. Ook onze Kennis- en innovatiedag zal dit jaar niet zoals gebruikelijk plaatsvinden. Daarom organiseren we samen met 9 waterschappen in totaal 11 sessies. Deze bijeenkomsten worden op verschillende locaties door heel het land gehouden. Per sessie is er plek voor maximaal 30 dijkwerkers.

Aanmelden

Heb je ook interesse om één van de sessies te bezoeken? Op dit moment is er nog plek voor de sessies op donderdag 1 oktober op de Sterke Lekdijk van de POV Kabels en Leidingen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook voor de sessie van dinsdag 6 oktober is nog plek. Waterschap Zuiderzeeland en het adviesteam Dijkontwerp vertellen dan van alles over de nieuwe normering. Ga naar de aanmeld-pagina.

Podcasts

Niet voor alle dijkwerkers is er plek. Daarom maken we over alle onderwerpen een podcast. Beluister de onderwerpen van Dijkwerkers on Tour via de podcasts-pagina.