Nieuwe beslisboom voor btw bij grondaankoop

Vanuit de waterschappen zijn veel vragen gesteld over bij welke gevallen er wel of niet omzetbelasting (btw) verschuldigd is bij dijkversterkingsprojecten. Tijdens de behandeling van dit onderwerp binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de waterschappen, bleek dat er behoefte was aan een beslisboom.

Beslisboom

Het uitgangspunt van deze beslisboom is dat de boom in de meest voorkomende situaties voorziet in het antwoord op de vraag of bij de betreffende grondaankoop al dan niet btw verschuldigd is beter te begrijpen.

Omzetbelasting is een complexe materie. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk om alle situaties onder de werking van de beslisboom te scharen. De onderstaande beslisboom is een verheldering van de regels en geen interpretatie van die regels. Bekijk ook de toelichting op de btw-beslisboom.

Datzelfde geldt voor de  interne memo van Rijkwaterstaat over de gewijzigde regels en de consequentie hiervan op projecten. Deze interne memo kan ook gebruikt worden door waterschappen om de nieuwe regels beter te begrijpen.

Meer informatie over omzetbelasting

Voor vragen kun je contact opnemen met Ismail Gözüberk (kostendeskundige): 06 15 111 910 of ismail.gozuberk@rws.nl.

Beslisboom BTW