10 december Communitybijeenkomst opvolging evaluatie subsidieregeling

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Op 10 december organiseren we een online bijeenkomst over het vervolgtraject van de evaluatie subsidieregeling. Tijdens de bijeenkomst praten we jullie graag bij over de eerste resultaten en de nog openstaande acties. De opvolging is een coproductie van de Unie van Waterschappen (UvW), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGWB) en de programmadirectie (PD) HWBP.

Meer informatie vind je via de online community's van projectbeheersing, subsidieverlening en controllers (inloggen/registeren verplicht)

Contact: ad.van.ginneken@hoogwaterbescherming.nl

Informatie over het programma volgt.