30 september Themasessie POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond

Activiteitendata
-
Waterschap Limburg

Exacte locatie nog niet bekend

Dijkversterking Buggenum van Waterschap Limburg bevindt zich momenteel in de planuitwerkingsfase. In het voorkeursalternatief wordt grond van een geleidedam hergebruikt in de dijk. Samen met de POV DGG onderzoekt het project de technische haalbaarheid daarvan en worden de kansen en risico’s van de gebiedseigen grond middels een kansenscan in beeld gebracht.

De aanpak heeft ook raakvlakken met HEEL, relatics en PIM maar daarover hoor je meer tijdens de workshop!

Inschrijven voor deze en andere workshops/projectbezoeken kan via onderstaande button.

Kun je er niet bij zijn? Na elke uitzending komt een podcast online.