30 september Startbijeenkomst Community Projectmanagers HWBP

Activiteitendata
-
Online of fysieke locatie

Eind augustus wordt besloten of de locatie online dan wel fysiek plaatsvindt

Deze community is nieuw, speciaal voor projectmanagers van HWBP projecten die kennis willen delen met elkaar.

In de bijeenkomst leren we elkaar kennen, geeft een collega van het HWBP inzicht in de persoonlijke drijfveren van een projectmanager en bepalen we de agenda voor community voor de komende korte en langere termijn.

  • 13.00 - 13.10 Inloop
  • 13.10 – 13.45 Kennismaken met de projectmanagers en de diverse projecten
  • 13.45 – 14.45 Presentatie en discussie door Harmen Haga over het effect van ervaring van projectmanagers op de aansturing van projectteams. Welke aansturingsmechanismen worden ingezet bij de aansturing van projectteams en hoe de ervaring hier een rol bij speelt. Harmen is op dit onderwerp afgestudeerd bij de OU, managementwetenschappen)
  • 14.45 – 15.00  pauze
  • 15.00 – 16.00  agenda bepalen voor komende tijd. Welke onderwerpen gaan we de komende maanden in de community oppakken?
  • 16.00 – 16.15 afronding en doorkijk naar vervolg

Als projectmanager van een HWBP-project kun je je zich ook aanmelden voor de online community, om voor en na de bijeenkomst met elkaar in contact te staan.