29 september Werkbezoek Deltagoot

Activiteitendata
-
Deltares

Exactie locatie nog niet bekend

De waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân hebben Deltares opdracht gegeven voor proeven in de Deltagoot om de erosiebestendigheid en daarmee de reststerkte van klei met een grasbekleding op het boventalud bij zee- en meerdijken aan te tonen.

Altijd al eens de Deltagoot bij Deltares willen zien? We weten nog niet of hij in actie is die dag, maar deze unieke proefopstelling moet je eens in je dijkwerkersleven gezien hebben. Ga dus mee op excursie, we vertellen je er alles over!

Inschrijven voor deze en andere workshops/projectbezoeken kan via onderstaande button.

Kun je er niet bij zijn? Na elke uitzending komt een podcast online.