Activiteiten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma -

6 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

28 september Themasessie Innovatie

Hoe bouw je natuurlijk in een Natura 2000 gebied? Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta stonden ze voor deze complexe ...

Activiteitendata
-
Waterschap Drents-Overijsselse Delta

Workshop | Alliantie

29 september Werkbezoek Deltagoot

De waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân hebben Deltares opdracht gegeven voor proeven in de Deltagoot om de ...

Activiteitendata
-
Deltares

Workshop | Alliantie

30 september Startbijeenkomst Community Projectmanagers HWBP

Deze community is nieuw, speciaal voor projectmanagers van HWBP projecten die kennis willen delen met elkaar.

Activiteitendata
-
Online of fysieke locatie

Community activiteit | Community

30 september Themasessie POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond

Dijkversterking Buggenum van Waterschap Limburg bevindt zich momenteel in de planuitwerkingsfase. In het voorkeursalternatief ...

Activiteitendata
-
Waterschap Limburg

Workshop | Alliantie

01 oktober Themasessie POV Kabels en Leidingen

De POV Kabels en Leidingen neemt je op interactieve wijze, samen met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, mee naar de Sterke ...

Activiteitendata
-
Nog niet bekend

Congres | Programmadirectie

06 oktober Themasessie Ontwerp (nieuwe normering)

Waterschap Zuiderzeeland deelt hun ervaringen met het op een beheerste manier meenemen van innovaties in een ontwerpproces. Zij ...

Activiteitendata
-
Waterschap Zuiderzeeland

Workshop | Alliantie